Så sköts bostadsrättsföreningen Revskär

Bostadsrättsföreningen Revskär har ett förvaltningsavtal med Driftia Förvaltning AB. Det avtalet omfattar alla delar av föreningens löpande skötsel och förvaltning. Huvudansvarig på Driftia för bostadsrättsföreningen Revskär är Annika Holmström.

Driftia sköter med egen personal fastighetsskötseln och den tekniska förvaltningen samt ansvarar för samordningen av de delar som ingår i den löpande skötseln och förvaltningen.

Förvaltningen i Östersund är nu en del av Simpleko och sköter den ekonomiska och administrativa förvaltningen. Här ingår avisering av hyror och avgifter, bokföring, deklarationer och en del annat. Simpleko hanterar också uthyrningen av p-platser.

Oavsett vad det gäller så kan Du få hjälp genom föreningens automatiska telefon (Se kontakta oss)