Nyheter

Nya parkeringsregler

2020-01-20 Det är nu tillåtet för besökande med handikapptillstånd samt hemtjänstföretag att parkera på p-platsen utanför portarna. Parkeringstiden är max...
Read More

Extra föreningsstämma 15 februari

2018-01-31 Den lokal som muslimska föreningen hyrde i 55:an avsåg styrelsen först att sälja som lokal för kontorsverksamhet eller liknande....
Read More

Regler för parkering på parkeringsplatsen

2018-01-31 På parkeringsplatsen finns det två platser (nr 33 och 34) för hemtjänst, servicefordon och andra entreprenörer som tillfälligt utför...
Read More

Åtgärder efter obligatorisk ventilationskontroll

2018-01-31 Vart sjätte år måste ventilationen kontrolleras i en fastighet. Detta kallas obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och genomfördes i Revskär i...
Read More

Uthyrning i andra hand!

2017-09-28 Vi vill påminna om att enligt stadgarna måste uthyrning i andra hand godkännas av styrelsen. Sådant tillstånd kan lämnas...
Read More

Problem med att öppna fönster?

2017-09-28 Om det är problem med att öppna ett fönster i lägenheten kan brf Revskärs felanmälan kontaktas (08 449 27...
Read More

Parkera bilen rätt

2017-03-02 Vid parkering är det viktigt att bilen står så att pollaren är i mitten av bilen och därmed inom...
Read More

Gruppanslutning bredband

2016-10-01 Vi har för föreningens räkning tecknat en gruppanslutning för bredband hos AllTele. Gruppanslutningen innebär att samtliga boende får tillgång...
Read More

Cykelrummen är bara till för cyklar som används

2016-06-17 Som framgår av boendeinformationen som delades ut tidigare i år är cykelrummen enbart till för cyklar som används. Uttjänta...
Read More