Trapphustamburen ska vara tom

2015-10-10
Våningsplanen utanför hissarna kallas på arkitektspråk för trapphustambur och det finns generella regler för flerfamiljshus om att inte förvara något där. Det finns flera skäl för detta. Föremål i trapphustamburen är ett hinder för städningen, de medför en brandrisk och de kan vara i vägen vid en utrymning. Förvara alltså inte cyklar och något annat i detta utrymme. Barnvagnar ska inte heller stå där en längre tid.