Revskärs hus omnämnda i ett arkitekturhistoriskt praktverk

2016-05-26 
Förra året kom att stort bokverk ut med titeln Den svenska arkitekturens historia 1800-2000. Det är utgivet på Norstedts förlag och skrivet av Fredric Bedoire, som är professor i arkitekturhistoria. I boken uppmärksammas bland andra de arkitekter som ritade Farsta och Vällingby centrum – Backström och Reinius – och det finns en bild på Revskärs fyra hus, med följande text:
”De mest pregnanta bostadshusen i Farsta föll på Backström och Reinius lott. Av dessa har särskilt raden av vackra elvavånings punkthus i rött tegel vid Larsbodavägen blivit särskilt uppmärksammade (kvarteret Revskär 1957-59). Deras lätta former med vingliknande takutsprång har blivit internationellt efterbildade, i Tyskland liksom i Italien.”