Regler för parkering på parkeringsplatsen

2018-01-31
På parkeringsplatsen finns det två platser (nr 33 och 34) för hemtjänst, servicefordon och andra entreprenörer som tillfälligt utför ett arbete i Revskär.

Om de platserna är upptagna finns det en plats för sådana fordon framför ingången till varje hus samt vid den långsmala stenlagda ytan utanför 59:an. Dessa platser kan också användas vid in- och utflyttning samt för en kortare tid (10 minuter) vid ett besök i något av husen.

Parkering på dessa platser, som inte svarar mot ovanstående villkor, är inte tillåten och kan medföra parkeringsböter.