Uthyrning i andra hand!

2017-09-28
Vi vill påminna om att enligt stadgarna måste uthyrning i andra hand godkännas av styrelsen. Sådant tillstånd kan lämnas om en boende under en begränsad tid till exempel avser att arbeta eller studera på annan ort. Om någon redan hyr ut i andra hand utan tillstånd ska styrelsens godkännande omedelbart sökas. Skicka förfrågan till styrelseledamoten Maria Janson Tranefeldt.
Tillstånd att hyra ut i andra hand beviljas vanligtvis för ett år i taget och medför en årlig kostnad.