Parkera bilen rätt

2017-03-02
Vid parkering är det viktigt att bilen står så att pollaren är i mitten av bilen och därmed inom ramen av de två runda stenar som markerar platsen baktill. I annat fall blir det svårt med utrymmet för de intilliggande platserna.