Nytt konstverk

2015-04-30
Ett tredje konstverk kommer att installeras i Revskär i början av hösten. Det kommer att placeras på den plats vid ingången till 53:an från parken där det tidigare fanns en liten lekplats. Vi har fått bidrag från Konstakademien (Vicanders fond) på 50 000 kr liksom av Stockholm Konst (250 000 kr) för detta konstverk. Genom att Stockholm Konst ger detta stöd blir det också en kommunal angelägenhet och de sköter allt kring invigning med mera.