Magnolialund

2015-09-10
För ett par veckor sedan meddelades att lönnen närmast trappan vid ingången till området från busstorget skulle fällas, för att ge plats för ett magnolieträd. Den som skulle fälla trädet hade också fått tydliga instruktioner om detta ett par veckor i förväg. Av någon oförklarlig anledning fälldes dock fel träd och trädfällaren beklagade detta djupt som en ”tankevurpa”.
Efter den första känslan av bestörtning började vi fundera på olika möjligheter. Vi tog också upp detta med våra två landskapsarkitekter Per Axelsson och Johanna Nisses Johansson i samband med att de var här vid invigningen av det nya konstverket. I fortsatt samråd med dem har vi beslutat att också ta bort den andra lönnen (som skulle ha fällts från början) och i stället plantera fem magnolior i detta område.
Det blir en betydande förändring av själva ingången till vårt område från Farsta centrum. I stället för att två stora träd avgränsar området från centrum får vi en grupp magnolior som bjuder in till området. Magnoliorna blir också en fin kompletterande inramning till det nya konstverket. Första steget är att fälla det gamla trädet. I november planteras sedan de fem magnoliorna. Två av dem har vita blommor och tre har rosa-röda, och de kommer att blomma vid något olika tider under försommaren. Träden får också en vacker karaktär under senhösten.