Gamla cyklar, barnvagnar, pulkor mm i cykelrummen

2015-06-03
Revskärs hus har olika typer av cykelrum. Ett gemensamt problem är dock att det är överfullt i dessa utrymmen och det är svårt att ta ut och ställa in sin cykel. Problemet beror främst på att det finns gamla cyklar där som inte längre används, cyklarna bara förvaras. Det begränsade utrymmet i våra hus gör dock att en sådan förvaring inte är godtagbar.

Från och med 1 juli kommer våra fastighetsskötare ta sådana gamla cyklar i förvar. Cyklarna kommer sedan efter en tid att kastas eller lämnas till en second hand-försäljning. Detsamma kommer att göras med barnvagnar, pulkor och annat material som nu förvaras i cykelrummen. Om man vill ha sina gamla cyklar eller sina barnvagnar mm kvar kan de förslagsvis ställas i det egna källarförrådet.