Extra föreningsstämma 15 februari

2018-01-31
Den lokal som muslimska föreningen hyrde i 55:an avsåg styrelsen först att sälja som lokal för kontorsverksamhet eller liknande. I samråd med en arkitekt beslutades dock att ansöka om att få lokalen konverterad till bostad på tre rum. Vi har nu fått denna ansökan beviljad av stadsbyggnadsnämnden.

En fördel med detta är att föreningen får ett betydligt högre pris för en bostad, jämfört med en lokal för annat bruk. För att göra en sådan konvertering måste dock en extra stämma hållas som fattar beslut i frågan. Denna stämma kommer att hållas den 15 februari kl 19. Vi samlas i föreningslokalen i 59:an och räknar med att alla får plats i lokalen på denna stämma med enbart en punkt på dagordningen.