Åtgärder efter obligatorisk ventilationskontroll

2018-01-31
Vart sjätte år måste ventilationen kontrolleras i en fastighet. Detta kallas obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och genomfördes i Revskär i december. Det visade sig då att luftflödet är lite för svagt i samtliga hus och det måste åtgärdas. Problemet beror inte på fläktarna, som har hög kapacitet, men ventilationskanalerna är något igensatta – inte minst efter stambytet – och behöver rengöras. Dessutom ska ventilerna i samtliga lägenheter ses över.

Vid mätningen av luftflödet visade det sig att flera lägenheter har en felaktigt monterad köksfläkt – luftflödet från fläkten går direkt in i ventilationskanalen. De lägenhetsinnehavare det berör måste omgående åtgärda detta. Det ligger på varje lägenhetsinnehavares eget ansvar, med samma villkor för bostadsrätt och hyresrätt.

I samband med att ventilationskanalerna rengörs och ventilerna i alla lägenheter ses över kommer det att kontrolleras att det inte finns någon felaktigt monterad köksfläkt i någon lägenhet. Arbetet planeras i mars-april.