Konst i Revskär

Bostadsrättsföreningen Revskär har tre skulpturer på sin mark. Den första invigdes i oktober 2010 och genom ett bidrag från Konstakademien invigdes en andra skulptur i september 2011. Både Stockholms konst och Konstakademien gav bidrag till en tredje skulptur som invigdes i september 2015. Konstverk har också installerats i entréhallen i vart och ett av de fyra husen. Föreningens rådgivare i konstfrågor är konstkonsult är Ann Magnusson, AM Public.

Konstverk på parkmarken och i entréerna avser att förädla området och göra det mer attraktivt. Konstverk som placeras utomhus är ett viktigt inslag i den offentliga miljön och bidrar till att ge området en mer personlig identitet. Konst i offentliga miljöer intresserar och väcker nyfikenhet bland både vuxna och barn. Dessutom höjer konsten husets och lägenheternas värde.

Konstverket ”Mur, sockel och pelare” som är placerat mellan 57:an och 59:an. Konstnären bakom verket heter Lone Larsen. Lone Larsen är född 1955 och bor och arbetar i Höganäs. Hon är en välkänd konstnär med många verk i offentlig miljö. Konstverket anspelar på tre klassiska formuttryck: Mur, sockel och pelare. Muren är tillverkad i rå rödgrå granit, sockeln i finslipad diabas och pelaren är i rödgrå granit, pikmejslad med en bladguldstrips i spetsen som blickpunkt.

– Det är spännande att ge en upplevelse till en plats och jag är mycket lycklig att mitt konstverk hamnat just här, sa konstnären Lone Larsen vid invigningen.

(Klicka bilden för att se den i större version)

2011 var det dags att inviga det andra konstverket, Blomman av Eva Lange.
Konstnären Eva Lange är en av våra främsta skulptörer och hennes konstverk finns utplacerade i ett flertal offentliga miljöer. Hennes skulpturer speglar tiden och han-dens envisa och tålmodiga beröring för att få fram den perfekta formen. De visar hur varje liten rörelse är avgörande för den slutgiltiga gestaltningen. Det är lock-ande att närma sig skulpturerna och känna på stenens yta. Konstverket Blomman i röd Vångagranit är framtaget unikt för Revskär men har ett släktskap med flera av konstnärens övriga arbeten. Redan vid första mötet i parken framförde Eva Lange önskemål om att skapa en stenlagd plats för konstverket. Platsen har fått sin form i samarbete med landskapsarkitekterna Per Axelsson och Johanna Nisses Johansson från Temagruppen och konstkonsulent Ann Magnusson.
Eva Lange är född 1935, bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm mellan 1953-1964 och är en av Sveriges mest framstående skulptörer, med många verk i offentlig miljö.

Det senaste tillskottet är en skultur av Marco Cueva. Den invigdes hösten 2015 pch konstverket har titeln Drömmen.

Skulpturen består av ett stycke svart granit från Indien. Basen är huggen och kryssmejslad i mjuka former vilket fångar ljuset vackert. Ovandelen utgörs av en rund cirkel i polerad granit vilket får den svarta stenen att framträda som svävande, en dröm som svävar över molnen. Cuevas verk gestaltar ofta flyktiga objekt och fenomen såsom moln eller rök, utförda i klassiska hårda skulpturmaterial som marmor, alabaster, brons och olika typer av träslag. Skulpturernas lekfullhet, rö-relse och lätthet kontrasteras mot materialens tyngd. Konstnären hämtar ofta inspi-ration från konsthistoria, pop-kultur och religiösa föremål. Förkärleken till hant-verket är genomgående och de olika kombinationerna av material skapar oväntade möten och uttryck.

Marco Cueva är född 1965 i San Pedro Sula, Honduras och utbildad vid Kung-liga Konsthögskolan i Stockholm. Han har bott i Honduras, Nicaragua och Moçambique, men bor och arbetar sedan 1989 i Stockholm och har många verk i offentlig miljö runt om i Sverige.