Förslag på nya stadgar

Under ordinarie årstämma godkände stämman detta förslag gällande Revskärs nya stadgar. För att förslaget om nya stadgar skall träda i kraft så måste beslut om det tas på två separata stämmor.
Vi planerar därför att ha en extrastämma den 2021-09-21 där denna fråga tas upp. Se länk till förslaget nedan.