Brf Revskär 4

”De höga punkthusen runt centrum är viktiga för stadsbilden då de på långt håll markerar var stadsdelens hjärta finns.” Så presenteras Farsta centrum officiellt. BRF Revskärs hus på Larsbodavägen betraktas som utmärkande för Farsta.

Husen på Larsbodavägen 53-59 byggdes 1959 och ägs sedan november 2009 av bostadsrättsföreningen Revskär. I mars 2010 beslutade Stockholm Stadsmuseum att K-märka föreningens hus. K-märkningen fastställdes till så kallad grön nivå, som är den näst högsta av fyra nivåer. Det innebär att de fyra husen på Larsbodavägen 53-59 ses som särskilt värdefulla ur såväl historisk, kulturhistorisk, miljömässig som konstnärlig synpunkt och därför bör bevaras i ursprungligt skick.

Husens arkitekter Sven Backström och Leif Reinius blev världsberömda när de ritade centrumen till världens två första ABC-städer, Vällingby och Farsta. ABC-staden stod för Arbete, Bostad, Centrum, och är internationellt känd under namnet ”satellitstaden” och var 50- talets föregångare till miljonprogrammen.

Backström och Reinius ritade till exempel också den femte hötorgskrapan, det stora Åhlénsvaruhuset på Klarabergsviadukten och punkthusen vid Danvikstull. Tegel blev ett signum för dem och det varma, vackra teglet fick bli fasadbeklädnad på punkthusen på Larsbodavägen.

Kvarteret Revskärs ligger ett stenkast från Farsta Centrum, Farsta tunnelbanestation och en busstation som är knutpunkt för ett femtontal linjer. Även pendeltåg finns på gångavstånd. Farstabadet, Hökarängsbadet och Ågesta naturreservat ligger i närheten och cykelbana finns både till andra förorter och in till innerstaden.

Revskär förvaltas av Driftia (service och underhåll) och Deloitte (ekonomi). Föreningen har dessutom ett avtal med företaget Work2Work (tidigare 55plussare) om viss fastighetsskötsel, med Erlita om städning och skräpplockning och ett avtal med Peab om snöröjning samt skötsel av mark och växtlighet.

Informationen på hemsidan vänder sig både till er som nyss flyttat hit och till er som bott en tid i området, till alla boende – i bostadsrätt och hyresrätt. Här finns en del viktiga kontaktuppgifter, förslag och ordningsregler som det är bra att känna till. Vi kommer att förnya informationen med jämna mellanrum och tar gärna emot förslag på vad som bör ändras och läggas till.

Viktigare än olika detaljuppgifter är att vi alla känner en delaktighet i och ett ansvar för vår boendemiljö, att det är snyggt och hålls rent i utemiljön och i husens allmänna utrymmen. När många bor tillsammans behövs hänsyn och generositet. Vi kan alla bidra till att göra våra hus och vårt område ännu trivsammare att bo i.

Farsta i december 2012

Vänlig hälsning
Styrelsen för bostadsrättsföreningen Revskär