Senaste nytt från Brf Revskär

Den lokal som muslimska föreningen hyrde i 55:an avsåg styrelsen först att sälja som lokal för kontorsverksamhet eller liknande. I samråd med en arkitekt beslutades dock att ansöka om att få lokalen konverterad till bostad på tre rum. Vi har nu fått denna ansökan beviljad av stadsbyggnadsnämnden.

 

En fördel med detta är att föreningen får ett betydligt högre pris för en bostad, jämfört med en lokal för annat bruk. För att göra en sådan konvertering måste dock en extra stämma hållas som fattar beslut i frågan. Denna stämma kommer att hållas den 15 februari kl 19. Vi samlas i föreningslokalen i 59:an och räknar med att alla får plats i lokalen på denna stämma med enbart en punkt på dagordningen.

På parkeringsplatsen finns det två platser (nr 33 och 34) för hemtjänst, servicefordon och andra entreprenörer som tillfälligt utför ett arbete i Revskär.

 

Om de platserna är upptagna finns det en plats för sådana fordon framför ingången till varje hus samt vid den långsmala stenlagda ytan utanför 59:an. Dessa platser kan också användas vid in- och utflyttning samt för en kortare tid (10 minuter) vid ett besök i något av husen. 

 

Parkering på dessa platser, som inte svarar mot ovanstående villkor, är inte tillåten och kan medföra parkeringsböter.

Vart sjätte år måste ventilationen kontrolleras i en fastighet. Detta kallas obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och genomfördes i Revskär i december. Det visade sig då att luftflödet är lite för svagt i samtliga hus och det måste åtgärdas. Problemet beror inte på fläktarna, som har hög kapacitet, men ventilationskanalerna är något igensatta – inte minst efter stambytet – och behöver rengöras. Dessutom ska ventilerna i samtliga lägenheter ses över.


Vid mätningen av luftflödet visade det sig att flera lägenheter har en felaktigt monterad köksfläkt – luftflödet från fläkten går direkt in i ventilationskanalen. De lägenhetsinnehavare det berör måste omgående åtgärda detta. Det ligger på varje lägenhetsinnehavares eget ansvar, med samma villkor för bostadsrätt och hyresrätt.

 

I samband med att ventilationskanalerna rengörs och ventilerna i alla lägenheter ses över kommer det att kontrolleras att det inte finns någon felaktigt monterad köksfläkt i någon lägenhet. Arbetet planeras i mars-april.

Som framgår av anslag vid portarna byts portkoderna den 2 oktober.
Det har delats ut information till alla boende med information om vilken kod som gäller för det hus man bor i.

Vi vill påminna om att enligt stadgarna måste uthyrning i andra hand godkännas av styrelsen. Sådant tillstånd kan lämnas om en boende under en begränsad tid till exempel avser att arbeta eller studera på annan ort. Om någon redan hyr ut i andra hand utan tillstånd ska styrelsens godkännande omedelbart sökas. Skicka förfrågan till styrelseledamoten Maria Janson Tranefeldt.
Tillstånd att hyra ut i andra hand beviljas vanligtvis för ett år i taget och medför en årlig kostnad.

Kostnaden för en parkeringsplats höjs den 1 januari 2018 med 50 kr, till 400 kr i månaden.

Om det är problem med att öppna ett fönster i lägenheten kan brf Revskärs felanmälan kontaktas (08 449 27 68). Våra fastighetsskötare på Driftia eller Work2Work kommer sedan att ta kontakt för att planera en tid för att åtgärda problemet.