Här hittar Du styrelsens informationsmaterial

När man äger hus med nästan 200 bostadslägenheter är man en ganska stor bostadsrättsförening. Det gör att det hela tiden är en hel del på gång i föreningen och i huset. Det handlar om reparationer, underhåll och förbättringar, men också om saker som hänger ihop med att man är en demokratisk förening – årsmöten, informationsmöten, verksamhetsberättelser och annat.

Föreningens styrelse samlar i ett informationsbrev regelbundet ihop information om föreningen och dess verksamhet – information som sedan delas ut till alla som bor i föreningen.
Samlad boendeinformation mars 2016

Protokoll från årsstämmmor

Extra föreningsstämma Sept 2018
Årsstämma 2018
Extra föreningsstämma 2018
Årsstämma 2017
Extra föreningsstämma 2017
Årsstämma 2016
Årsstämma 2015
Årsstämma 2014
Årsstämma 2013